Site Production Manager (Czech) JJS Manufacturing Vacancies

Posted:17 Dec, 2020

Type: productivity

Pracovní pozice: Site Production Manager

Odpovědnost: Director of CZ Operations

Místo: Chomutov

Přímé řízení lidí: Senior Supervizoři a jejich týmy

Pracovní doba: Flexibilní s týdenním fondem 38.75 hod.

Odpovědnost: Director of CZ Operations

Místo: Chomutov

Přímé řízení lidí: Senior Supervizoři a jejich týmy

Pracovní doba: Flexibilní s týdenním fondem 38.75 hod.

 

Hlavní pracovní náplň:

Zajišťovat efektivní strategické, taktické a operativní řízení a koordinaci činností JJS Manufacturing v Chomutově (JJS Electronics, s. r. o.)

 

Popis pracovní náplně:

Pracovní náplň zahrnuje odpovědnost za každodenní chod a řízení zaměstnanců výroby na pobočce v Chomutově.

 

V tuto chvíli má tento tým X Senior Supervizorů, X Supervizorů, kteří řídí každodenní provozní aktivity a celkem má přibližně XX zaměstnanců.

 

Od úspěšného kandidáta se zároveň bude očekávat převzetí odpovědnosti za údržbu poboček, což zahrnuje všechny rutinní servisy a opravy vybavení a infrastruktury. Bude hrát klíčovou roli v dodržování zásad BOZP a PO a Ochraně zdraví.

 

Klíčové odpovědnosti:

 • Navrhovat. vyhodnocovat a vyžadovat plnění cílů, rozpočtů a plánů od přímých podřízených.
 • Řídit hospodaření s rozpočtem, produktivitu zaměstnanců a všeobecně produktivitu, tak aby se dosahovalo cílů stanovených na Company Scorecard.
 • Zajišťovat efektivní plánování, vyhodnocování a komunikaci všech provozních potřeb a změn ve společnosti. Efektivně využívat kapacitu pracovní síly jak ve svém týmu, tak v ostatních provozech společnosti.
 • Monitorovat výrobu a KPI společnosti související s efektivním zajištěním včasných dodávek a plnění termínů daných zákazníky (OTIF), včetně jejich zlepšování. Flexibilní určování priorit činností v závislosti na požadavcích zákazníka ve spolupráci s týmem plánování, manažery a týmy zákaznické podpory.
 • Neustálé vyhodnocovat všechny aspekty výrobního procesu, prosazovat zlepšování metod, procedur a efektivity. To zahrnuje zlepšování propustnosti a snižování počtu rozpracovaných jednotek (WIP- work in progress).
 • Zajistit, aby byly plněny požadavky všech zákazníků, interních i externích a neustále se udržovala a zlepšovala úroveň poskytovaných služeb.
 • Udržovat a zlepšovat stávající úroveň kvality.
 • Účastnit se týdenních a měsíčních meetingů, aby se zajistilo předání reportů a podrobností o stavu situace. Asistovat SMT, aby se zajistilo efektivní řízení celé společnosti.
 • Dohlížet na monitorování a kontrolu efektivity práce ve všech oblastech výroby skrze vedoucí týmů. Zajišťovat efektivní využívání dostupných prostředků, včetně vyvíjení plánů na budoucí investice pro zlepšení využití pracovní síly a optimalizaci poměru placených a prodaných hodin.
 • Neustále mentorovat a vést své k zaměstnance k rozvoji, navrhovat oblasti pro zlepšení a zajišťovat jejich neustálý osobní rozvoj, tak aby se využívalo potenciálu stávajících zaměstnanců pomocí cross-trainingu. Zajišťovat, aby byl cross-training koordinován skrze všechna oddělení a pobočky, tak aby se dosáhlo co největší flexibility zaměstnanců.
 • Udržovat a neustále zlepšovat úroveň spokojenosti zaměstnanců.
 • Výrazně zlepšit a poté udržet vysoký standard v oblasti hygieny, úklidu, BOZP a PO a požadavků ze strany HR.

 

Ostatní odpovědnosti:

 • Asistovat vedení ostatních oddělení v porozumění detailům/omezením ve výrobních operacích a produkci za využití meetingů a reportů.
 • Ručit za úroveň kvality a zajišťovat soulad se standardy a očekáváními Group Quality.
 • Zajišťovat efektivní plánování, vyhodnocování a komunikaci provozních potřeb a změn ve společnosti.
 • Podporovat stálé zlepšování aktivit ve společnosti.
 • Zajišťovat plnění požadavků na stavbu a údržbu svěřené pobočky
 • Poskytovat detailní reporty produkčních KPI a prezentace oblastí, které potřebují zajistit zlepšovací procesy, a také oddělení, která dosáhla cílů s úspěchem.

 

Požadované dovednosti:

 • Schopnost plynulé komunikace a angličtině (písmem i slovem).
 • Odpovídající technická kvalifikace výhodou .
 • Zkušenosti se supervizí nebo managementem kvality.
 • Zkušenosti s vedením týmu v náročném prostředí výrobní společnosti.
 • Výbornou schopnost zajišťovat zákaznický servis interním I externím zákazníkům, výborné komunikační dovednosti.
 • Zkušenosti se zaváděním zlepšovacích procesů v technicko-výrobním prostředí.
 • Prokazatelná schopnost sebe motivace a práce v týmu.
 • Schopnost vést, školit a podporovat členy týmu ve všech oblastech.
 • Vysoká míra organizačních schopností s důrazem na detail a silné dodržování zásady “napoprvé dobře a stále dobře.”
 • Schopnost efektivně číst a provádět operace v programech Excel, Word, Outlook a systémech Enterprise Resource Planning (ERP). Schopnost reportovat a prezentovat data ve srozumitelných reportech. Ochota podstoupit další relevantní profesní rozvoj a školení, jak bude vyžadováno

To find out more about this role and to apply, please email mycareer@jjsmanufacturing.com

Chech round Icon HR Generalist (Czech)

Pracovní pozice: HR Generalist Odpovědnost: HR Manager Místo: Chomutov Přímé řízení lidí: Žádné Pracovní doba: Flexibilní s týdenním fondem ...

Chech round Icon Assistant Account Manager (Czech)

  Název pozice: Assistant Account Manager Nadřízený: Senior Account Manager / Commercial Team Manager Místo: Chomutov Přímé řízení lidí: ...

Chech round Icon Account Manager (Czech)

  Název pozice: Account Manager Nadřízený: Commercial Team Manager Místo: Chomutov Spolupráce s: Zákazníky Nákupem Výrobou / Engineering ...

We are always looking for new talent

If you cannot see a vacancy for you now, submit your CV to our talent pool to be considered for future vacancies.

Submit your cv now

Recruitment Agencies

Our HR team handle our recruitment needs directly, however we recognise that occasional assistance may be required to fill a particular position and for this purpose we have an AVL of Recruitment Agencies. Please note that we do not accept contact from any Agencies not on the list.

Electronic Manufacturing Employment Opportunities

Are you a curious, passionate, adventurous person looking to learn new skills and develop alongside a diverse group of like-minded people?
Then why not join our team at JJS.
DOWNLOAD OUR EBOOK NOW
The first six months - Working in partnership with JJS

Click subscribe now to consent to instant blog updates